Inwit
certyfikaty


INWIT-ARMATURA Sp. z o.o. | 95-054 Ksawerów, ul. Szeroka 2

NIP 731-16-72-863 | REGON 471730950 | Sąd Rej. dla Łodzi Śródmieście

Wydz. XX KRS 0000329419 | Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN

tel: +48 42 213 00 56 | fax: +48 42 215 81 70